Sponsorship för Spirit of Adventure

Glada nyheter! 
Jag har fått sponsorshipet för Spirit of Adventure! Tidigare i år har vi i min organisation tävlat om att få ett sponsorship. Det gick ut på att "ge tillbaka" till the Chapter (mitt området med AFS, det vill säga Waikato). Vi fick olika poäng för olika saker, till exempel om jag fann någon som ville åka som utbytesstudent någonstans k 10 månader, fick jag 600 poäng osv. 
 
Spirit of Adventure är en 10-dagars segling i haven kring Nya Zeeland, med andra ungommar mellan 15-18 år. Jag har aldig seglat förut, men det låter ju skoj? I detta ingår även dags vandringar, och annat skoj. 
 
Här är en video från en tidigare segling: